Kampanj

Vi utformar Action Marketingkampanjer som tar avstamp i ett tema, en stark bärande idé och Sales Promotion teknik. Kampanjer som skapar utrymme för kommunikation i butik genom olika displaylösningar.

• Allt från idé till konstruktion, design och leverans.
• Fokus ligger på kvalitet och kostnadseffektiva lösningar.

Vi levererar kompletta Sales Promotionkampanjer, då vi ingår i ett nätverk av konsultföretag inom Action & Trade Marketing, S.T.A.M Group. Det gör att vi kan sätta samman resursstarka arbetsgrupper när behov finns.