Standee

Figurstansade diplays i alla former. Med folderhållare alternativt brevlådor för butikstävlingar i enskilda butiker.