Kampanj

Vi utformar Action Marketingkampanjer som tar avstamp i en stark bärande idé och Sales Promotion teknik. Kampanjer som skapar utrymme för kommunikation i butik genom olika displaylösningar.

• Allt från idé till konstruktion, design och leverans.
• Fokus ligger på kvalitet och kostnadseffektiva lösningar.