Kvalitet

1. Vi producerar ett exemplar av exempelvis butiksstället och pre-pack-stället för provpackning - Belastningsprov.

2. I nästa steg fotograferas stället med produkter för utvärdering. Bilden läggs i butiksmiljö. En bild som även kan användas vid provförsäljning i butik.

3. Pre-pack-stället distribueras även till kund med lastbil, för att kontrollera hur pre-pack-stället klarar transporten.

4. När vi utfört alla kontrollåtgärder går stället in i produktion. Leverens kan därefter avropas och ske direkt till butik.

5. Vi vill helst ha framförhållning, så vi hinner med alla steg i kvalitetsarbetet . Men god kvalitet är även att klara av korta leveranstider, vilket vi klarar i de flesta fall. 

Utmaningen för oss, är att ständigt utveckla och skapa nya lösningar och förslag till impulshöjande kommunikation - att se nya lösningar som i sin tur ger oss ny och ovärderlig kunskap.

Vi kompromissar aldrig på kvalitet. Vi använder oss av kvalitetsmaterial i well, som vi vet fungerar i butiksmiljö. Material med hög tryckkvalitet, som tål transport, fungerar i en säljarbil och som är lätta att montera på plats. Well som tillverkats av returpapper.

Bilden; Prepack för Nutrilett