Kärnvärden

Kvalitet
För oss handlar kvalitet om att leverera på högsta nivå från idé, tryck, logistik och slutleverans. Vi arbetar endast med material av mycket hög kvalitet. Exempelvis så är det wellmaterial som vi använder för displayer och pre-pack extra kraftig för att säkerställa att displaymaterialet fungerar hela vägen till exponering i butik. Den well vi använder är dessutom tillverkad av returpapper. Att vi tillverkar ett exemplar av butiksställ som vi sedan viktbelastar och att vi utför transportkontroller av pre-pack ställen är en viktig del i kvalitetsarbetet.

Engagemang
Engagemang är att uppfylla förväntningar. Att tillsammans med våra kunder lösa de krav som produkter och kampanjutformning ställer på framtagningen av displayenheter och logistik. Att vara lyhörd och agera med hög service. Att vi brinner för uppgiften att utforma kreativa nya lösninger inom butikskommunikation är ett annat tydligt bevis på vårt engagemang.

Innovation
Att arbeta med innovationer, att utveckla nya lösningar för exponering av varor i buiksmiljö, är drivkraften i företaget. Nötväggen (bilden) är ett bra exempel på innovativ displaylösning som Action Partner utvecklat, som blivit till en storsäljare. Andra exempel är Nötautomaten för barar och arenor.

Kompetens
Vi har lång erfarenhet inom action- och trade marketing. Vi har producerat det mesta i dispalyväg när det gäller butikskommunikation, vilket gör att vi byggt massor av kompetens genom åren, som vi använder oss av det dagliga arbetet. Vi har bra kontroll vad som fungerar och inte fungerar. Genom samarbetet i S.T.A.M Group sätter vi samman den kompetens som behövs i vare enskilt uppdrag.