Öka din försäljning

Att på handelsplatsen, driva maximal trafik,
genom att omvandla styrkan i ett varumärke
till konkret försäljning.

Våra tjänster

Instore Display

Alla former av butiksmaterial inklusive pre-pack kvarts- och halvpallar. Display för golv och hylla som därmed blir viktiga kommunikationsplatser nära köptillfället. Kommunikation som syftar till att driva försäljning.

Action Marketing

Utforma kampanjer som tar avstamp i Sales Promotion tekniker som genererar mervärden för konsument, i form av rabattkuponger, konsumenttävlingar, köp och få, samla till, receptfoldrar etc.

Event/Mässa/Demo

Partner för demonstrations- och mässmontrar tillverkade i well eller wellboard med tillhörande broschyrställ, medieväggar, diskar i wellboard och pop-ups mm.

Logistik

Vi ombesörjer då lagerhållning och logistikhantering av ditt displaymaterial.
Kontakta oss, så berättar vi mer.

Appstar Sweden

Vi erbjuder skräddarsydda, lättanvända säljstödsappar, som gör säljarbetet mer vägvinnande och inspirerande.

En app som samordnar, effektiviserar, utvecklar och kraftsamlar säljarbetet. Alltid uppdaterad säljargumentering säkerställer att du alltid ligger steget före. Appen kan du enkelt uppdatera själv. Du kan även skicka e-post alternativt pushnotiser till säljkåren direkt i appen.

Logistik

Vi skickar direkt till
säljare eller butik

Packning
– pre-pack

b

Krympfilmade butikskit,
displayer, foldrar och kuponger etc.

Lagerhållning

Kvalitets- och miljöpolicy

 • Vi producerar ett exemplar av exempelvis butiksstället och prepack-stället för provpackning – Belastningsprov.
 • I nästa steg fotograferas stället med produkter för utvärdering. Bilden läggs i butiksmiljö. En bild som även kan användas vid provförsäljning i butik.
 • Prepack-stället distribueras även till kund med lastbil, för att kontrollera hur prepack-stället klarar transporten.
 • När vi utfört alla kontrollåtgärder går stället in i produktion. Leverens kan därefter avropas och ske direkt till butik.
 • Vi vill helst ha framförhållning, så vi hinner med alla steg i kvalitetsarbetet.
 • Men god kvalitet är även att klara av korta leveranstider, vilket vi klarar i de flesta fall.
 • All well och reboard innehåller återvunnit material.

Om oss

 • Sedan starten 2004, har verksamheten vuxit snabbt och vi är idag heltäckande inom butikskommunikation.
 • Våra kärnvärden är: Kvalitet, Engagemang, Innovation och Kompetens.
 • Våra kunder är framförallt varumärkesleverantörer till dagligvaru-, detalj-, fack- och servicehandeln.
 • POS-material för butik, mässor och event.
 • Vi samarbetar med branschledande större företag och har därmed resurser att möta efterfrågan på stora komplexa uppdrag.
 • Genom den digitala trycktekniken är idag butikskommunikation kostnadseffektiv för alla företag. Vi kan utföra framtagning av butiksställ där upplagan är ett fåtal exemplar.
 • Vi samarbetar med våra kunder för att lösa de krav som produkter och kampanjutformning ställer på framtagningen av displayenheter och logistik. Vi är lyhörda och agerar med hög service.
 • Vi brinner för uppgiften att utforma kreativa nya lösningar. Varje nytt uppdrag är en spännande utmaning.
 • Engagemang är att uppfylla förväntningar.

Kontakta oss